Błogosławiona Karolina
Pokaż menu

Najważniejsze wydarzenia z życia parafii

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Z ŻYCIA PARAFII BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY:

 

21.10.1990

Ustanowienie parafii.

22.08.1992

Dekretem ks. Biskupa w miejsce ks. prob. Jerzego Pająka proboszczem został

ks. Józef Szklorz.

17.12.1992

Uchwałą Rady Miejskiej parafia uzyskała grunt pod budowę kościoła.

10.06.1993

Poświęcenie placu pod budowę kościoła przez ks. Proboszcza Józefa Szklorza

03.05.1994

Położenie pierwszej symbolicznej cegły na fundamentach kościoła przez Metropolitę Górnośląskiego, ks. Abp-a Damiana Zimonia.

25.12.1994

Poświęcenie dzwonów „Maryja”, „Józef” i „Barbara przez ks. Abp-a Damiana Zimonia.

11.09.1996

Poświęcenie krzyża na kopule kościoła i figury M.B. Fatimskiej przez ks. Abp-a Damiana Zimonia.

22.12.1996

Poświęcenie probostwa przez ks. Abp-a Damiana Zimonia.

07-08.05.1997

Uroczystość Nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w kopii Jasnogórskiego Wizerunku./ ks. Biskup Piotr Libera/

01.04.1998

Poświęcenie Ośrodka „Christoforos” przez ks. Abp-a Damiana Zimonia.

(działalność charytatywna, kulturalna i sportowa).

18.11.2000

Rok Jubileuszowy.

Poświęcenie kościoła przez Metropolitę Katowickiego ks. Abp-a Damiana Zimonia w obecności biskupa tarnowskiego ks. Wiktora Skorca.

09-14.12.2000

Pierwsza Misja Święta.

19.11.2001

Uroczyste otwarcie Auli Jana Pawła II.

31.05.2003

Inauguracja przyparafialnego boiska wielofunkcyjnego przez Prezydenta Miasta A. Dziubę i poświęcenie nowego obiektu sportowego przez. Ks. Proboszcza Józefa Szklorza.

04.11.2007

Poświęcenie Domu Parafialnego- „Wyobraźnia Miłosierdzia” -przez ks. Abp-a Damiana Zimonia.

22.09.2009

Poświęcenie Ogródka Różańcowego przez ks. Abp-a Damiana Zimonia.

06.03.2011

Oficjalne zawiązanie wspólnoty Chóru Parafialnego./ czwarta grupa śpiewacza po scholii dziecięcej ,młodzieżowej i zespole młodzieżowym/

Grudzień 2011

Pierwsza coroczna żywa szopka.

Grudzień/styczeń 2011

Peregrynacja relikwii naszej Patronki bł. Karoliny w czasie odwiedzin kolędowych./ 25 lat od beatyfikacji przez Papiża Jana Pawła II w Tarnowie/

Styczeń 2012

Rozpoczęcie budowy nowych organów.

Styczeń - Luty – marzec 2012

Malowanie kościoła.

18.11.2012

Poświęcenie przez Metropolitę Górnośląskiego, ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, przed Mszą Św. odpustową figury Chrystusa Arcykapłana i popiersi: bł. Jana Pawła II, bł. ks. J. Popiełuszko, św. Faustyny i św. Maksymiliana.

 

Uroczysta Msza Św. z okazji 25-lecia beatyfikacji bł. Karoliny oraz podziękowanie za 25 lat pobytu ks. Prałata Józefa Szklorza w Tychach, w tym 20 lat w naszej parafii, oraz za 5 lat działalności Domu Parafialnego – „ Wyobraźnia Miłosierdzia”

23.12.2012

Błogosławieństwo Organów przez biskupa Józefa Kupnego obecnego

ks. Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego

30.05.2013

Poświęcenie przez ks. Proboszcza Józefa Szklorza figury Anioła Stróża przed Ośrodkiem Christoforos

18.11.2013

Na zakończenie Roku Wiary poświęcenie kamiennego krzyża na Osiedlu „U” przez ks. Prałata Stanisława Puchałę

 

 

 

 

 

Fotoblog

Spacer wirtualny


Parafia


Dom w Wiśle

Kościół z lotu ptaka

Panorama

Siłownia

Grota solna